Waarom zou je
lid worden
bij de NVGH?

Als afgestudeerd kynologisch gedragstherapeut wil je graag laten zien dat je voor kwaliteit staat en dat je niet voor niets een jarenlange opleiding hebt gevolgd om op basis van kennis en ervaring aan hondeneigenaren een goed advies te kunnen geven.

Echter in Nederland is de titel ‘gedragstherapeut’ niet beschermd en mag helaas iedereen die dat wil zich zo noemen. Dan is het soms nog best een uitdaging voor een gemiddelde hondeneigenaar om het kaf van het koren te scheiden.

Kwaliteit
Je lidmaatschap bij de NVGH is al een stap in de richting van een duidelijke profilering als gediplomeerde professional. Al onze leden moeten voldoen aan onze kwaliteitseisen, waaronder een opleiding te hebben gevolgd aan een van de door ons geaccrediteerde opleidingsinstituten. Tevens zijn onze leden verplicht om hun kennis up to date te houden door het behalen van een verplicht aantal nascholingspunten en ondertekent iedereen een gedragscode waarbij we het welzijn van de hond en eigenaar hoog in het vaandel hebben staan. Deze kwaliteitswaarborgen zorgen ervoor dat een hondeneigenaar weet dat hij bij een lid van de NVGH aan het goede adres is.

Collectieve belangbehartiging
Maar dat is niet het enige dat je lidmaatschap bij de NVGH je kan bieden. Als beroepsvereniging onderhouden we contacten met de pers en overheid op het gebied van hondenwelzijn. Dit is in het belang van iedereen die in onze branche werkt en hart heeft voor het welzijn van de hondenpopulatie in Nederland.

Netwerk
Onze leden hebben via een besloten Facebookgroep de mogelijkheid om met elkaar casussen te bespreken en andere zaken die je als gedragstherapeut tegen komt en waar je graag met een collega over wilt sparren. Tevens worden er periodiek online netwerkborrels gegeven waar er in een vrijblijvende en ontspannen setting wordt gediscussieerd over uiteenlopende onderwerpen binnen de gedragstherapie. Dit kan een specifiek onderwerp zijn zoals herplaatsers uit het buitenland, maar ook op gebied van bedrijfsvoering en marketing.

Zichtbaarheid bij dierenartsen
We hebben via diverse kanalen contacten met dierenartsen waarmee we de gedragstherapeuten van de NVGH onder de aandacht brengen als partner op het gebied van gedrag. Door zichtbaar te zijn bij de dierenarts en de communicatie open te stellen, ligt de samenwerking met een dierenarts uit jouw regio meer voor de hand.

Nascholing
En we organiseren twee keer per jaar een ALV die gecombineerd wordt met een nascholing op niveau. Deze is voor onze leden gratis te volgen. Daarnaast staat er voor de komende jaren nog meer op het programma voor wat betreft het organiseren van nascholing, waaronder een seminar die speciaal bedoeld is voor gedragstherapeuten.

Zichtbaarheid
Tenslotte ben je als lid van de NVGH natuurlijk te vinden op onze website via de zoekfunctie. Zo ben je snel vindbaar voor hondeneigenaren, dierenartsen en overheden die op zoek zijn naar een goed opgeleide professional in jouw regio!

Ben je enthousiast geworden om lid te worden?
Lees dan hieronder aan welke voorwaarden je dient te voldoen.

Diploma
Je kunt je inschrijven bij de NVGH als je een diploma hebt behaald bij een van onderstaande opleidingsinstituten:

  • DogVision
  • Martin Gaus Academie
  • Annorlunda
  • Sparsholt College

Overige opleidingen tot Gedragstherapeut voor Honden voldoen niet aan de door de NVGH gestelde eisen (bijv. HBO niveau) óf hebben geen aanvraag tot erkenning ingediend. Het staat iedere opleiding vrij om bij ons een accreditatieverzoek in te dienen.

We vragen je om je diploma via het inschrijfformulier te uploaden.

Lidmaatschapsgeld
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 100,- per kalenderjaar. Indien je lid wordt gedurende het jaar, dan betaal je naar rato van dat jaar.

Nascholing
Eenmaal lid van de vereniging dien je 45 nascholingspunten per 3 jaar in te dienen. Je vindt na aanmelding in onze afgeschermde omgeving voor leden een agenda met nascholingen en het aantal punten dat je daarvoor kunt behalen. Tevens kun je altijd zelf nascholingen aanvragen bij de PE commissie. De mogelijkheden om nascholingspunten te ontvangen zijn zeer ruim en voor iedereen die zich wil blijven opleiden heel goed haalbaar.

Indien je vragen hebt over het lidmaatschap of over de voorwaarden om lid te worden, neem dan gerust contact op met voorzitter@nvgh.nl

Lid worden!

Vind een NVGH gedragstherapeut in de buurt

Zoeken